Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 26 overige regels

a.       
Voor zover in deze regels wordt verwezen naar een wet, een algemene maatregel van bestuur, een verordening, een richtlijn of een andere (wettelijke) regeling, dan geldt deze wet, algemene maatregel van bestuur, verordening, richtlijn of andere (wettelijke) regeling zoals die luidt dan wel van kracht is op het moment van inwerkingtreding van dit plan. 
b.      
Daar waar op de plankaart aan gronden meerdere bestemmingen, zones daaronder begrepen, zijn toegekend, gelden de voorschriften behorende bij die bestemmingen naast elkaar, tenzij in de betreffende voorschriften anders is bepaald