Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Munnikenland Zaltbommel
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.BGBBP20090016-VS01

Artikel 27 Voorrangsregels

27.1 Voorrang dubbelbestemming
In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming, gaat het belang van de dubbelbestemming voor.
 
27.2 Onderlinge relatie dubbelbestemmingen
Ten aanzien van de onderlinge relatie tussen de dubbelbestemmingen geldt dat dubbelbestemmingen gericht op het voorkomen van bebouwing voorgaan boven dubbelbestemmingen met bebouwing. In afnemende mate wordt prioriteit verleend aan de dubbelbestemming:
 
Leiding - Gas;
Leiding - Water;
Waterstaat - Waterkering;
Waarde - Archeologie
Waterstaat - Waterstaatkundige functie;
Waarde - Cultuurhistorie.
 
Uitzondering hierop, in de vorm van nevenschikking, is mogelijk, wanneer compensatie van eventueel verlies aan kwaliteit is gegarandeerd.