NL.IMRO.Plan bijlage(n):

klik hier om naar bijlage 1 bij de regels "bedrijfsactiviteiten" te gaan
klik hier om naar bijlage 2 bij de regels "dijkverleggingsplan met onderhavige sub-bijlagen" te gaan