BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING:

 

Bijlage 1: Bodemonderzoek