direct naar inhoud van 1.3 Vigerende plannen
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

1.3 Vigerende plannen

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan "Brakel", vastgesteld door de gemeenteraad van Zaltbommel op 5 september 2005.

Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de vigerende plankaart. De ligging van het plangebied is aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01_0002.jpg"

uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan

Binnen het plangebied is grotendeels de bestemming 'Kantoren' van toepassing, waarbinnen voorzieningen ten behoeve van kantoren zijn toegestaan. De noordzijde is bestemd voor 'Woondoeleinden'. Ter plaatse is geen woning meer aanwezig.

Voorts gelden de volgende (voor het plan relevante) bouwregels:

  • gebouwen binnen het bouwvlak;
  • goot- en bouwhoogte maximaal 4 meter respectievelijk 7 meter.

Het bouwplan betekent een ruimtelijke en functionele afwijking van het vigerende bestemmingsplan.