direct naar inhoud van 2.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

2.4 Gemeentelijk beleid

2.4.1 Kwalitatief woningbouwprogramma gemeente Zaltbommel 2010-2019

Het Kwalitatief woningbouwprogramma gemeente Zaltbommel 2010-2019 (KWP 2010-2019) is het beleidsdocument om programmatisch kaders te kunnen stellen aan de toekomstige woningbouw in de gemeente. Bij het opstellen van het KWP 2010-2019 is het uitgangspunt geweest om voldoende (en de juiste) woningen in alle kernen van de gemeente te bouwen, om aan de behoefte van de diverse doelgroepen op korte en langere termijn te kunnen voldoen. Het bestaande woningbestand en de bestaande bouwplannen zijn mede bepalend voor het KWP 2010-2019. Waar voldoende van is hoeft niet meer gebouwd te worden. In een aantal gevallen moeten bestaande woningen (en woonomgeving) aangepast worden om weer te voldoen aan de eisen van deze tijd of dient 'herstructurering' plaats te vinden.
Het KWP 2010-2019 van de gemeente Zaltbommel sluit kwantitatief en kwalitatief aan op de uitgangspunten van het KWP van Regio Rivierenland.

Woningbehoefte en geplande realisatie 2010-2019 voor Brakel
In Brakel is in de periode 2010-2019 behoefte aan circa 130 woningen. In de planning voor die periode zijn 74 woningen opgenomen.

Woningbouw op deze locatie is tot 2010 steeds opgenomen geweest in het woningbouwprogramma. In het jongste woningbouwprogramma (KWP 2010-2019) is het niet opgenomen, omdat bij het opstellen van het programma er geen vooruitzichten waren dat dit plan tot ontwikkeling zou komen.

De ontwikkeling van het plangebied is zeer gewenst. Het betreft een inbreidingslocatie op een markant punt in Brakel. Er zijn regelmatig raadsvragen gesteld over de ontwikkeling van deze locatie in verband met de veiligheid in samenhang met leegstaande bebouwing. Deze locatie wordt aan het woningbouwprogramma toegevoegd. Er zijn immers minder woningen ingepland dan de gemeten behoefte in Brakel.

2.4.2 Overig gemeentelijk beleid

Het overige gemeentelijk beleid is niet specifiek van toepassing op onderhavig plan.