direct naar inhoud van 3.2 Cultuurhistorie
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

3.2 Cultuurhistorie

3.2.1 Inleiding

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

3.2.2 Analyse

Brakel ligt op de jongste stroomrug in de Bommelerwaard, de Gamerense stroomrug langs de Waal. Het oorspronkelijke landschappelijke patroon, gebaseerd op de historische verhogingen en kreken, is nog duidelijk aanwezig in de stedenbouwkundige structuur. Het slingerende historische wegenpatroon volgt hierbij de van oudsher hogere gronden. De historische dorpskern van Brakel bestaat uit de bebouwing langs de doorgaande structuren Waaldijk en Burgemeester Posweg, maar ook aan de Molensteeg, Groenesteeg, Hovendsedijk, Kooihoek en de tussengelegen verbindingsstraatjes. Aan de oostzijde van het dorp ligt het fraaie landgoed van Huis Brakel en een kleine begraafplaats.

De eerste dorpskernvorming heeft plaatsgevonden ten noorden van het Huis Brakel bij de Nederlands Hervormde kerk aan het Marktplein en rondom de Dreef, Koningsstraat en Nieuwstraat. Loodrecht op de dijk werden woonterpen opgeworpen waar veel karakteristieke (T-)boerderijen op zijn gebouwd. Het plangebied is onderdeel van de eerste dorpskern.

Binnen het plangebied staan geen aangewezen monumenten. Het plangebied is bovendien geen onderdeel van een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Het plan leidt tot het behoud van een boerderijgebouw en draagt daarmee bij aan het cultuurhistorische karakter van Brakel.

3.2.3 Conclusie

Het aspect cultuurhistorie vormt geen planologische belemmering voor het plan.