direct naar inhoud van 5.3 Bodem
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

5.3 Bodem

5.3.1 Inleiding

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet inzichtelijk worden gemaakt of de bodemkwaliteit past bij deze nieuwe functie.

5.3.2 Analyse

Om de huidige bodemkwaliteit inzichtelijk te maken heeft Verhoeven Milieutechniek BV uit Zaltbommel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd: briefrapport "Verkennend bodemonderzoek, nieuwbouwlocatie Burgemeester Posweg (ong.) te Brakel" (11 mei 2012, nr. B12.4888/Brfrpp-01/CS). Het onderzoeksrapport is bijgevoegd als bijlage 6.
Verhoeven geeft aan dat met het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek de milieuhygiƫnische kwaliteit van de bodem van het plangebied in voldoende mate is vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat er licht verhoogde gehalten voorkomen in de grond. In het grondwater is daarnaast een licht verhoogd gehalte aan molybdeen en een matig verhoogd gehalte aan barium aangetroffen. Vanwege het ontbreken van een antropogene bron hoeft barium niet getoetst te worden. Er bestaan vanuit milieuhygiƫnisch oogpunt geen bezwaren tegen de toekomstige nieuwbouw.

Het bevoegd gezag (i.c. de gemeente Zaltbommel) heeft het onderzoeksrapport beoordeeld, en concludeert dat het onderzoek op correcte wijze is uitgevoerd en dat de bevindingen van de onderzoeker kunnen worden overgenomen. In het kader van de sloopactiviteiten moet worden beoordeeld of een nadere asbestinventarisatie nodig is.

5.3.3 Conclusie

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen planologische belemmering voor het plan.