direct naar inhoud van 5.6 Geur
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

5.6 Geur

5.6.1 Inleiding

Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij agrarische bedrijven is het aspect geurhinder van belang. Er moet worden aangetoond dat het plan geen belemmering vormt voor agrarische bedrijven en dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van het plan.

5.6.2 Analyse

Er is bekeken of onderhavige locatie binnen een geurcontour ligt van in de omgeving gelegen agrarische bedrijven.

In de omgeving van het plangebied liggen geen agrarische bedrijven. Het meest nabijgelegen agrarisch bedrijf ligt op een afstand van ruim 600 meter en betreft een grondgebonden agrarisch bedrijf.

5.6.3 Conclusie

Het aspect geurhinder veehouderijen vormt geen planologische belemmering voor het plan.