direct naar inhoud van 5.8 Flora en fauna
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

5.8 Flora en fauna

5.8.1 Inleiding

Ten behoeve van de bescherming van zeldzame of kwetsbare planten en dieren zijn twee wetten van toepassing. Middels de Natuurbeschermingswet 1998 worden waardevolle natuurgebieden beschermd. De Flora- en faunawet bevat een soortenbescherming.

5.8.2 Analyse

Om de effecten van het plan op zeldzame of kwetsbare soorten te beoordelen heeft Staro Natuur en Buitengebied uit Gemert een onderzoek uitgevoerd: rapport "Quickscan Natuurwaarden Burgemeester Posweg 12 te Brakel" (december 2012, nr. 12-0199). Het onderzoeksrapport is als bijlage 8 bijgevoegd.

Staro concludeert dat:

  • de voorgenomen plannen geen negatief effect hebben op beschermde gebieden;
  • de aanbevelingen voor vogels ten aanzien van werkzaamheden in het broedseizoen in acht genomen dienen te worden;
  • aanbevolen wordt om in het kader van de aanvraag om omgevingsvergunning verder te onderzoeken of er mogelijk vleermuizen in de gebouwen verblijven;
  • altijd rekening moet worden gehouden met de zorgplicht.

Het nadere onderzoek naar vleermuizen zal worden uitgevoerd in het kader van de voorbereiding van de sloopmelding. De mogelijke, nu niet geconstateerde, aanwezigheid van vleermuizen in te slopen of aan te passen gebouwen vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

5.8.3 Conclusie

Het aspect flora en fauna vormt geen planologische belemmering voor het plan.