direct naar inhoud van 7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Brakel, Burgemeester Posweg 12
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.BKLBP20130007-VS01

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan doorloopt de gebruikelijke procedure. De voorziene procedurestappen zijn:

  • 1. Overleg ex artikel 3.1.1 Bro
  • 2. Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
  • 3. Vaststelling door gemeenteraad
  • 4. Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan

Belangstellenden en omwonenden zijn tijdens een informatieavond op 28 februari 2013 over het plan geïnformeerd. Daarbij is gelegenheid geboden tot het stellen van vragen en maken van opmerkingen ten aanzien van het plan. Het verslag van de informatieavond is als bijlage 9 bijgevoegd. De in het verslag gemelde aanpassingen zijn in voorliggend bestemmingsplan verwerkt.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan
Op grond van artikel 3.8 Wro heeft het ontwerpbestemmingsplan "Brakel, Burgemeester Posweg 12" vanaf 18 april 2013 tot en met 29 mei 2013 ter inzage gelegen. Het verslag van de terinzagelegging en de behandeling van de ingekomen zienswijzen is opgenomen als bijlage 10.