direct naar inhoud van Artikel 4 Groen - Beplantingsstrook
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

Artikel 4 Groen - Beplantingsstrook

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Groen - Beplantingsstrook" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. landschappelijke beplanting ter afscherming van terreinen, die naar de aard van hun bestemming inpassing behoeven door opgaand groen:
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. voetpaden;
  • d. infiltratievoorzieningen voor hemelwater;
  • e. buisverbindingen voor de waterhuishouding.
  • f. water, watergangen en waterretentie.
4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erfafscheidingen en geluidwerende voorzieningen, worden gebouwd, met een hoogte van maximaal 1 m.