direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene procedureregels
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

Artikel 11 Algemene procedureregels

11.1 Afwijking

Wanneer in de regels is bepaald dat Burgemeester en Wethouders omgevingsvergunning kunnen verlenen voor het afwijken van de regels van het plan, dan mogen de belangen van belanghebbenden door het verlenen van de omgevingsvergunning niet onevenredig worden geschaad.

11.2 Wijziging

Wanneer in de regels is bepaald dat Burgemeester en Wethouders het plan binnen de in de regels opgenomen grenzen kunnen wijzigen, oefenen zij die bevoegdheden, overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening, zoveel mogelijk uit in overleg met belanghebbenden en wordt toepassing gegeven aan Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Openbare voorbereidingsprocedure).