direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel opstellen bestemmingsplan
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

1.1 Aanleiding en doel opstellen bestemmingsplan

Het voorliggend plan beoogt de uitbreiding van Transport- en handelsonderneming Van Tuijl BV aan de Middelkampseweg 13 te Gameren mogelijk te maken. Transport- en handelsonderneming Van Tuijl BV is reeds gevestigd aan De Hoef 7 en de Middelkampseweg 13. Met de voorgestane uitbreiding worden de verschillende bedrijfsactiviteiten (glas- en metaalrecycling) opgesplitst. Na de realisatie van de uitbreiding zal glasrecycling uitsluitend plaats vinden ter plaatse van de vestiging aan de Middelkampseweg 13. Metaalrecycling zal uitsluitend plaatsvinden ter plaatse van de verstiging aan De Hoef 7. De uitbreiding van de vestiging aan de Middelkamseweg 13 bestaat uit de realisatie van een bedrijfsgebouw binnen het huidige perceel. Het vigerend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Middelkampseweg' staat de voorgestane uitbreiding echter niet toe. Om deze ontwikkeling toch mogelijk te maken is door de gemeente Zaltbommel besloten tot het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan 'Gameren, Middelkampseweg 13'.

Om alle bestemmingsplannen nu en in de toekomst uniform en digitaal aan te bieden is door de gemeente Zaltbommel een handboek opgesteld. Doordat alle nieuwe bestemmingsplannen, waaronder dit bestemmingsplan, binnen de kaders van het handboek worden opgesteld, ontstaat langzamerhand uniformiteit in de toelichting, verbeelding en regels van bestemmingsplannen. Dit ook doordat het handboek is opgesteld conform de systematiek Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008, versie 1.1 (SVBP 2008, versie 1.1). Al met al zorgt uniformering voor een grotere rechtszekerheid en zijn bestemmingsplannen in de praktijk beter hanteerbaar.

Het voorliggend bestemmingsplan maakt de gewenste uitbreiding en herschikking van bedrijfsonderdelen mogelijk. Het plangebied omvat zowel het perceel aan de Middelkampseweg 13 als het perceel aan De Hoef 7 te Gameren.