direct naar inhoud van 1.3 Karakteristiek bestaand gebied
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

1.3 Karakteristiek bestaand gebied

Het plangebied wordt zoals gezegd ontsloten via de Middelkampseweg en De Hoef en bestaat uit het perceel aan De Hoef 7 en de Middelkampseweg 13. Zoals onderstaande afbeelding toont, zijn deze beide percelen reeds (deels) bebouwd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01_0002.png"

Binnen de grenzen van het voorliggend plangebied is Transport- en handelsonderneming Van Tuijl BV gevestigd. Transport- en handelsonderneming Van Tuijl BV was aanvankelijk uitsluitend gevestigd aan De Hoef 7. Naast verschillende bedrijfsgebouwen is hier tevens een bedrijfswoning aanwezig. Door het toenemende ruimtegebrek op deze locatie werd uitbreiding noodzakelijk voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. Na opties op enkele locaties en gronden, is uiteindelijk besloten om de eerste fase van de benodigde uitbreiding op het perceel aan de Middelkampseweg 13 te realiseren. Voor deze uitbreiding is op 4 september 2006 een milieuvergunning en op 7 september 2006 een bouwvergunning verleend. Deze uitbreiding was reeds mogelijk binnen het vigerend bestemmingsplan. Het voorliggend bestemmingsplan maakt de verdere uitbreiding van Transport- en handelsonderneming Van Tuijl BV mogelijk. Omdat de verdere uitbreiding nog niet volledig (bouwkundig) is uitgewerkt voorziet het voorliggend plan in de toename van het bebouwd oppervlak binnen het huidige perceel aan de Middelkampseweg 13.