direct naar inhoud van 1.4 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

1.4 Vigerende bestemmingsplannen

Het voorliggend bestemmingsplan betreft een herziening van de volgende (gedeeltelijk) vigerende bestemmingsplannen:

Bestemmingsplan   datum vaststelling   goedkeuring GS  
Bedrijventerrein Middelkampseweg   16 juni 2005   13 september 2005  
Middelkampseweg   7 mei 1991   13 juni 1991  

Locatie Middelkampseweg 13

Het perceel aan de Middelkampseweg 13 ligt binnen het bestemmingsplan ´Bedrijventerrein Middelkampseweg´. De gronden ter plaatse van het perceel aan de Middelkampseweg 13 zijn hier bestemd tot 'Bedrijfsdoeleinden' in de milieucategorie 3a en 3b. Het meest zuidelijk deel van het perceel is bestemd als 'Groensingel en water' terwijl het noordelijk deel is bestemd tot 'Verkeer'. Daarnaast is in de voorschriften bepaald dat de oppervlakte van de (bouw)percelen ten behoeve van de vestiging een recycling-, demontage- en metaalbewerkingsbedrijf maximaal 5590 m² mag bedragen waarbij het bebouwingspercentage maximaal 60% bedraagd. De onderstaande afbeelding toont een uitsnede van de bestemmingsplankaart behorende bij het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Middelkampseweg'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01_0003.jpg"

De voorgestane ontwikkeling op deze locatie overschrijdt echter het maximaal toegestane oppervlak van het (bouw)perceel alsmede het maximaal toegestane bebouwingsoppervlak.

Locatie de Hoef 7

Ter plaatse van de bedrijfslocatie aan De Hoef 7 vigeerd het bestemmingsplan 'Middelkampseweg'. In de huidige situatie vind op deze locatie zowel de recycling van staal als van glas plaats. Dit is binnen het vigerende bestemmingsplan reeds mogelijk. In de toekomst zal de glasrecycling volledig verplaatst worden naar het perceel aan de Middelkampseweg 13. Binnen het voorliggend bestemmingsplan blijven de huidige bebouwingsmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden zoveel mogelijk ongewijzigd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat binnen het voorliggend bestemmingsplan is geregeld dat, na de overplaatsing van de bedrijfsactiviteit ten aanzien van glasrecycling naar de bedrijfslocatie aan de Middelkampseweg 13, enkel nog recycling van staal is toegestaan op deze bedrijfslocatie.