direct naar inhoud van 4.1 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

4.1 Archeologie en cultuurhistorie

Zoals beargumenteerd in hoofdstuk 3 is het ten behoeve van de ontwikkeling als voorzien in dit bestemmingsplan niet noodzakelijk gebleken een inventariserend bureau- en veldonderzoek te verrichten naar aanwezige archeologische waardevolle resten.

Uit de beschikbare informatie blijkt immers dat de gronden ter plaatse van het plangebied zijn aangeduid als een gebied met een lage archeologische waarde. Zoals uit de onderstaande beleidskaart met betrekking tot cultuurhistorie en archeologie van de gemeente Zaltbommel blijkt, is aan het gehele plangebied een lage trefkans toegekend. Archeologisch onderzoek wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01_0005.jpg"