direct naar inhoud van 4.5 Hinderlijke bedrijvigheid
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

4.5 Hinderlijke bedrijvigheid

Er dient een noodzakelijke ruimtelijke scheiding te worden aangebracht tussen milieubelastende en milieugevoelige functies ter bescherming en/of vergroting van de leefkwaliteit.

De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke ontwikkelingen. Indien (nieuwe) milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt. Echter, met het voorliggend plan worden geen wijzigingen aangebracht in de huidige (milieu-)planologische regeling van het plangebied ten aanzien van de toegestane bedrijfsactiviteiten en milieucategorie├źn. Het voorliggend plan regelt enkel de duurzame scheiding van de hier reeds aanwezige glas- en metaalrecycling, waarvoor reeds milieuvergunningen van kracht zijn. Daarnaast maakt het voorliggend plan een toename van het bebouwd oppervlak mogelijk ter plaatse van het perceel aan de Middelkampseweg 13.

Op basis van het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat met het voorliggend plan geen (nieuwe) bedrijfsactiviteiten mogelijk worden gemaakt. Een onderzoek naar hinderlijke bedrijvigheid wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.