direct naar inhoud van 5.4 Bebouwing algemeen
Plan: Gameren, Middelkampseweg 13
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20100015-VS01

5.4 Bebouwing algemeen

Het voorliggend bestemmingsplan maakt de uitbreiding van de bestaande bedrijfbebouwing aan de Middelkanpseweg 13 mogelijk waarbij de reeds bestaande bebouwing zal worden gehandhaafd. Om aan te sluiten bij het huidige bebouwingsregime van de directe omgeving zal worden aangesloten bij de huidige bebouwingsregeling binnen de vigerende bestemmingsplannen. Dit betekent dat bebouwingsmogelijkheden ten aanzien van bedrijfswoningen met bijbehorende vrijstaande, alsmede (bedrijfs)gebouwen hoofdzakelijk onveranderd blijft. Wel wordt een toename van het bebouwd oppervlak ter plaatse van de Middelkampseweg 13 mogelijk gemaakt zodat de geplande uitbreiding van het hier gevestigde bedrijf voortgang kan vinden.