direct naar inhoud van 1.3 Vigerende plannen
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

1.3 Vigerende plannen

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan "Gameren", vastgesteld door de gemeenteraad van Zaltbommel op 15 april 2010.

Onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de vigerende plankaart. De ligging van het plangebied is aangegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01_0002.jpg"

uitsnede plankaart vigerend bestemmingsplan

Binnen het plangebied is de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden' van toepassing, waarbinnen onder meer voorzieningen ten behoeve van medische, religieuze en culturele activiteiten zijn toegestaan, alsmede onderwijs- en sportactiviteiten en overheidsdiensten met een openbaar karakter.

Voorts gelden de volgende (voor het plan relevante) bouwregels:

  • gebouwen binnen het bouwvlak;
  • goot- en bouwhoogte maximaal 8 meter;
  • bebouwingspercentage 55% van het bouwperceel.

Het vigerende bestemmingsplan bevat voorts een bevoegdheid tot wijziging van de bestemming 'Maatschappelijke doeleinden' in 'Woondoeleinden'. Het bouwplan kan echter niet volledig aan de bij de wijzigingsbevoegdheid behorende voorwaarden voldoen, waardoor hiervan geen gebruik kan worden gemaakt.

Het bouwplan betekent een ruimtelijke en functionele afwijking van het vigerend bestemmingsplan.