direct naar inhoud van 2.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

2.3 Gemeentelijk beleid

2.3.1 Kwalitatief woningbouwprogramma gemeente Zaltbommel 2010-2019

Het Kwalitatief woningbouwprogramma gemeente Zaltbommel 2010-2019 (KWP 2010-2019) is het beleidsdocument om programmatisch kaders te kunnen stellen aan de toekomstige woningbouw in de gemeente. Bij het opstellen van het KWP 2010-2019 is het uitgangspunt geweest om voldoende (en de juiste) woningen in alle kernen van de gemeente te bouwen, om aan de behoefte van de diverse doelgroepen op korte en langere termijn te kunnen voldoen. Het bestaande woningbestand en de toekomstplannen hiermee zijn mede bepalend voor het KWP 2010-2019. Waar voldoende van is hoeft niet meer gebouwd te worden. In een aantal gevallen moeten bestaande woningen (en woonomgeving) aangepast worden om weer te voldoen aan de eisen van deze tijd of dient 'herstructurering' plaats te vinden.
Het KWP 2010-2019 van de gemeente Zaltbommel sluit kwantitatief en kwalitatief aan op de uitgangspunten van het KWP van Regio Rivierenland.

Woningbehoefte en geplande realisatie 2010-2019 voor Gameren
In Gameren is in de periode 2010-2019 behoefte aan circa 90 woningen. In de planning voor die periode zijn 230 woningen opgenomen. Om contract- en herstructureringsredenen zijn veel meer woningen ingepland dan nodig is om aan de woningbehoefte in Gameren te kunnen voldoen. Om de ingeplande woningen te kunnen realiseren zal gebruik moeten worden gemaakt van de markt elders in en buiten de gemeente Zaltbommel. De kans is groot dat het ingeplande aantal woningen niet zal worden gerealiseerd in deze planperiode.

Toch is ervoor gekozen om aan deze ontwikkeling om de volgende redenen medewerking te verlenen. Er staat op het onderhavige perceel op dit moment een in verval geraakt gebouw met een negatieve uitstraling op de omgeving. De afgelopen jaren heeft in de Schoolstraat juist een kwaliteitsslag plaatsgevonden door gedeeltelijk vervangende nieuwbouw te realiseren. Deze herstructurering moet overigens nog afgerond worden. Het is daarom dringend gewenst de herontwikkeling van het perceel Schoolstraat 2 op de herstructurering van de rest van de Schoolstraat te laten aansluiten. Daarnaast is sprake van een strategische hoek met de Ouwelsestraat, die vraagt om een kwalitatieve invulling en waarbij bovendien parkeren op eigen terrein moet plaatsvinden. Hierdoor is het niet mogelijk om ter plaatste sociale woningbouw te realiseren. Bovendien grenst het plan aan de woningbouwlocatie Schoolstraat-Oost.

2.3.2 Overig gemeentelijk beleid

Het overige gemeentelijke beleid is niet specifiek van toepassing op onderhavig plan.