direct naar inhoud van 3.2 Cultuurhistorie
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

3.2 Cultuurhistorie

3.2.1 Inleiding

Conform het bepaalde in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening gehouden worden met de aanwezige cultuurhistorische waarden.

3.2.2 Analyse

Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Het plangebied is bovendien geen onderdeel van het gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Er vindt als gevolg van het plan geen aantasting van cultuurhistorische waarden plaats.

3.2.3 Conclusie

Het aspect cultuurhistorie vormt geen planologische belemmering voor het plan.