direct naar inhoud van 4.1 Bestaande situatie
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

4.1 Bestaande situatie

Deze paragraaf geeft een ruimtelijk-functionele analyse van het plangebied en de directe omgeving. Onderstaande afbeelding geeft de ligging van het plangebied in de omgeving weer.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01_0004.jpg"

bestaande situatie plangebied en omgeving

Ontsluiting
Het plangebied grenst rechtstreeks aan de Ouwelsestraat en de Schoolstraat. De Ouwelsestraat verzorgt de interne ontsluiting van het dorp. De Schoolstraat is een zijstraat van de Ouwelsestraat. Beide straten hebben verkeerskundig de functie van erftoegangsweg.

Ruimtelijk
Het dorp Gameren bestaat uit twee bebouwde gebieden die ruimtelijk worden gescheiden door een noord-zuid gerichte groene zone met de N.H.-kerk en de villa Stoutenhof. Het plangebied is onderdeel van het oostelijke bebouwde gebied.

De Ouwelsestraat is onderdeel van het historische dorpslint Nieuwstraat-Ridderstraat-Ouwelsestraat. Aan het dorpslint staat bebouwing op individuele percelen en uit verschillende tijdsperioden. De bebouwing bestaat uit één en twee bouwlagen met kap. Het geeft de straat een dorps karakter.
De bebouwing langs de Schoolstraat is recenter en meer planmatig van opzet.

Functioneel
Langs de historische dorpslinten is de laatste decennia een functieverandering gaande van agrarische bedrijven, naar kleine productiebedrijven en dorpse voorzieningen, en vervolgens naar wonen.