direct naar inhoud van 4.2 Ruimtelijke ontwikkelingen
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

4.2 Ruimtelijke ontwikkelingen

Na voorgaande beschrijving van de bestaande situatie volgt in deze paragraaf de beschrijving van het feitelijke plan. Op onderstaande afbeelding is de situering van het bouwplan weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01_0005.jpg"

situering bouwplan

4.2.1 Bouwplan

De bestaande bebouwing binnen het plangebied wordt gesloopt.

Het perceel wordt verdeeld in vier woonpercelen met oppervlakten van 290 tot 350 m².

Het bouwplan bestaat uit twee blokken van twee halfvrijstaande woningen met bijgebouwen. Eén blok is georiënteerd op de Ouwelsestraat, het andere op de Schoolstraat. De blokken hebben elk een eigen uitstraling, passend bij de straat waaraan ze zijn gesitueerd.

De beide woningen in het blok aan de Ouwelsestraat hebben een eigen ontwerp. Daarmee ontstaat een geleding die past bij het karakter van het historische dorpslint. Vanaf de straat gezien bestaat het rechter gedeelte uit twee bouwlagen met zadeldak, waarvan de topgevel georiënteerd is op de straat. Het linker deel bestaat uit één bouwlaag, met zadeldak evenwijdig aan de Ouwelsestraat.
De bebouwde oppervlakte van het blok bedraagt circa 130 m². De goothoogte van het hoogste deel bedraagt 5,8 meter en de bouwhoogte van het hoogste deel 10 meter. Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de voorgevel.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01_0006.jpg" bouwplan gezien vanaf Ouwelsestraat

De woningen aan de Schoolstraat zijn gespiegeld ten opzichte van elkaar. De woningen bestaan uit twee bouwlagen met een zadeldak evenwijdig aan de straat.
De bebouwde oppervlakte van het blok bedraagt circa 115 m². De goothoogte bedraagt 9,5 meter en de bouwhoogte 5,8 meter.
Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de voorgevel.afbeelding "i_NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01_0007.jpg" bouwplan gezien vanaf Schoolstraat

Bij elke woning wordt een bijgebouw ten behoeve van een garage/berging gerealiseerd. De bijgebouwen hebben elk een oppervlakte van circa 25 m². De bijgebouwen worden uitgevoerd met een plat dak en hebben een hoogte van 2,9 meter.

4.2.2 Verkeer en parkeren

Het plan omvat vier woningen. Uitgaande van het reguliere kengetal van zes verkeersbewegingen per woning per etmaal, zal sprake zijn van een toename van maximaal 24 verkeersbewegingen per etmaal. De verkeersbewegingen met betrekking tot het voormalige verenigingsgebouw komen te vervallen. Per saldo zal sprake zijn van een zeer geringe toename van het verkeer. Deze toename is aanvaardbaar.

Parkeren
Conform de gemeentelijke parkeernormen zijn per woning twee parkeerplaatsen op het eigen terrein nodig. De parkeerplaatsen mogen bovendien niet achter elkaar liggen.

Op de inrichtingsschets zijn twee parkeerplaatsen per woning aangegeven. Hiermee wordt voldaan aan de norm en leidt het plan niet tot parkeerproblemen in het openbare gebied.

4.2.3 Groen en water

Het plangebied is voor een groot gedeelte bebouwd en verhard. Aan de zijde van de Ouwelsestraat staat erfbeplanting zonder bijzondere waarde. Er is geen oppervlaktewater aanwezig.

Nadat de woningen zijn gerealiseerd wordt nieuwe erfbeplanting aangebracht.