direct naar inhoud van 5.3 Bodem
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

5.3 Bodem

5.3.1 Inleiding

Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet inzichtelijk worden gemaakt of de bodemkwaliteit past bij deze nieuwe functie.

5.3.2 Analyse

Met het doel de huidige bodemkwaliteit inzichtelijk te maken heeft Verhoeven Milieutechniek BV uit Zaltbommel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd: rapport "Verkennend bodem- en infiltratieonderzoek, Hoek Ouwelsestraat / Schoolstraat te Gameren" (4 juli 2012, nr. B12.4953 ). Het onderzoeksrapport is bijgevoegd als bijlage 2.
Uit het onderzoek blijkt dat plaatselijk (ter plaatse van het voormalige kolenhok) een matig verhoogd gehalte aan zink is aangetroffen. Volgens het gemeentelijke bodembeleid voldoet de bodem hiermee niet aan de kwaliteit voor wonen en is een aanvullend bodemonderzoek noodzakelijk.

Het aanvullend bodemonderzoek is eveneens door Verhoeven Milietechniek BV uit Zaltbommel uitgevoerd: "Nader bodemonderzoek, Schoolstraat 2 te Gameren" (16 november 2012, nr. B12.5133/Brfrpp-01/CS). Het onderzoeksrapport is bijgevoegd als bijlage 3.
Verhoeven concludeert dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem binnen het plangebied in voldoende mate is vastgesteld. Voorts wordt geconcludeerd dat er, rekening houdend met circa 50 m³ grond die niet geschikt is voor het beoogde gebruik, geen belemmeringen zijn voor de nieuwbouw. De grond dient voorafgaand aan de woningbouw te worden gesaneerd.

5.3.3 Conclusie

Het aspect bodemkwaliteit vormt geen planologische belemmering voor het plan. De benodigde sanering kan financieel gedragen worden door het plan.