direct naar inhoud van 7.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Gameren, Schoolstraat 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.GMRBP20120025-VS01

7.1 Economische uitvoerbaarheid

Het plan is een initiatief van Gebr. van Alphen Vastgoed BV.

De realisatie en de exploitatie hiervan zullen voor de gemeente Zaltbommel geen financiële gevolgen hebben. De kosten van de plannen komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer.

De ontwikkeling van de locatie en de daarmee samenhangende kosten, inclusief planvoorbereiding geschieden voor rekening en risico van de ontwikkelende partij. Eventuele planschade zal eveneens voor rekening van de initiatiefnemer komen. Voor de gemeente Zaltbommel verloopt het plan budgettair neutraal.

De gemeente Zaltbommel acht de economische uitvoerbaarheid van de plannen voldoende verzekerd.