direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

1.1 Aanleiding en doel

Tot en met 2005 is de raadhuislocatie te Kerkwijk in gebruik geweest voor de huisvesting van een deel van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zaltbommel. Toen duidelijk was dat de locatie niet meer voor deze functie gebruikt zou worden, is gekeken naar alternatieve mogelijkheden voor het gebruik van de betreffende locatie.


Voor de locatie is derhalve een stedenbouwkundige visie ontwikkeld die de basis vormt voor de ruimtelijke ontwikkeling in de vorm van woningbouw. De visie gaat uit van het behoud en de versterking van de bijzondere kwaliteiten van de locatie, waarvan het groene, semi-publieke karakter en de markante bebouwing van het oude raadhuis de belangrijkste exponenten zijn.

Op basis van de visie heeft projectontwikkelaar ABB een plan ontwikkeld, dat betrekking heeft op de realisatie van 31 nieuwe woningen.

  • appartementen;6 rug-aan-rugwoningen;
  • 14 hofwoningen;
  • twee-onder-een-kapwoningen;
  • 3 vrijstaande woningen.

In Kerkwijk is vooral behoefte aan koopwoningen in het goedkope en middeldure segment. Het woningbouwprogramma voor deze locatie voorziet hierin en is verder afgestemd op de ontwikkelingen op andere locaties in Kerkwijk.

Ten behoeve van het bovengenoemde woningbouwplan heeft het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 28 november 2008 een vrijstelling op basis van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verleend.

Op basis van deze vrijstelling is op 4 december 2008 bouwvergunning verleend voor het betreffende plan.

De realisatie van de 6 appartementen en 6 rug-aan-rugwoningen is bijna afgerond.

Om adequaat in te kunnen spelen op de gewijzigde marktvraag is sindsdien het bouwplan gewijzigd voor wat betreft de hofwoningen en de tweekapper.

Een nieuwe planologische procedure in de vorm van een projectbesluit is nodig om dit mogelijk te maken. Het onderhavige document is de ruimtelijke onderbouwing die voor de planologische procedure noodzakelijk is.

Hoewel de planologische procedure slechts noodzakelijk is voor de 4 nieuwe rug-aan-rugwoningen is ervoor gekozen om voor de duidelijkheid de planologische procedure voor de hele locatie te vormen.

In planologische zin is de overige bebouwing echter al toegestaan en zelfs deels al (nagenoeg) gerealiseerd.

Voor zover relevant is bij het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing gebruik gemaakt van passages uit de eerder geschreven toelichting bij het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01_0001.png"

De ligging van het plangebied (binnen rode cirkel) in Kerkwijk.