direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

1.3 Geldend bestemmingsplan

De gronden binnen het projectgebied maken onderdeel uit van het bestemmingsplan "Kerkwijk-dorp" (vastgesteld d.d. 28-2-1980 en goedgekeurd d.d. 6-7-1981 nr. B11082/5-ROV/G5202/YB). Het betreffende fragment van de plankaart is op de volgende bladzijde weergegeven.


Het perceel met het voormalige raadhuis en de dienstwoning, de parkeerplaats en de opslagplaats van zand en grind hebben in het plan de bestemming "Bijzondere doeleinden" (gebouwen voor openbare diensten). Deze gronden zijn op de plankaart gearceerd. Het voormalige raadhuis en de dienstwoning staan in een bouwvlak (het donkergrijze vlak op de plankaart) dat voor 100% bebouwd kan worden. De maximale bouwhoogte bedraagt 10 m. De overige gronden in het plangebied hebben een groenbestemming. Deze gronden zijn ook in een grijstint weergegeven. Het bouwen van woningen met bijbehorende bouwwerken en het gebruik van de bestaande gebouwen ten behoeve van woonfuncties is niet toegestaan.


afbeelding "i_NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01_0003.jpg"

Plankaart vigerend bestemmingsplan met rode lijn om projectgebied