direct naar inhoud van 3.4 Welstandsbeleid
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

3.4 Welstandsbeleid

In het verlengde van het bestemmingsplan ligt het welstandstoezicht. Bouwplannen kunnen pas uitgevoerd worden als daarover een positief welstandsadvies is gegeven. De gemeente heeft op 5 juli 2004 de gemeentelijke Welstandsnota vastgesteld. Daarin is vastgelegd op welke wijze en in welke mate nieuwe gebouwen, bouwwerken en gebouwde objecten dienen te worden ingepast in de bestaande omgeving.


Voor de verschillende delen van de gemeente gelden verschillende niveaus van toetsing. Verder zijn er in de Welstandsnota ontwerpcriteria geformuleerd voor een aantal zogenaamde "licht vergunningplichtige" bouwwerken. Deze criteria gelden overal in de gemeente. Het gaat om de volgende bouwwerken: aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, wijzigingen van de kozijnen en de gevels, dakkapellen, dakramen, zonnepanelen en zonnecollectoren, spriet-,staaf- en schotelantennes, erfafscheidingen en rolhekken, luiken en rolluiken.


Het projectgebied maakt deel uit van de historische dorpskern van Kerkwijk. De dorpskern is een gebied met het hoogste welstandsniveau (welstandsniveau 1). Gewaakt dient te worden voor bouwwerken en toevoegingen aan bestaande bouwwerken die het bestaande kleinschalige, diverse en "organisch" gegroeide bebouwingsbeeld verstoren. Nieuwe bouwwerken en bebouwingselementen moeten zorgvuldig worden ingepast in de bestaande omgeving. Met name de volgende welstandscriteria uit de nota zijn relevant voor de stedenbouwkundige inrichting van het projectgebied en het architectonische ontwerp van de nieuwe bebouwing.

3.4.1 Algemeen
  • Respecteren van de cultuurhistorische waarde van de historische dorpskern;
  • Respecteren van het open groene karakter van het dorp en de aanwezige relatie met het omliggende landschap.

3.4.2 Plaatsing (bouwtekening bij bouwaanvraag is maatgevend)

Respecteren van de aanwezige variatie in positie en oriƫntatie van de bebouwing op de kavel.

3.4.3 Massa en vorm (bouwtekening bij bouwaanvraag is maatgevend)
  • Streven naar afstemming van bouwmassa's op belendingen wat betreft vorm, maat en schaal;
  • Streven naar een eenvoudige hoofdmassa en een enkelvoudige kapvorm. Meer complexe en samengestelde massa' s en kapvormen zijn wel toegestaan. Lessenaardaken en platte daken voor de hoofdmassa zijn echter niet toegestaan.

3.4.4 Detaillering
  • Detaillering uitvoeren in harmonie met gebouw en omgeving;
  • Uitsluiten van sterk met de omgeving contrasterende kleuren en materialen.

De rayonarchitect van de welstandscommissie heeft bij advies van 9 maart 2010 positief geadviseerd over het bouwplan voor de bouw van de woningen mits de bergingen van de kopwoningen van de 2 rijtjes met eengezinswoningen achter op het erf worden geplaatst. Aan deze voorwaarde is voldaan.