direct naar inhoud van 4.1 Algemeen
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

4.1 Algemeen

In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan het ruimtelijke beleidskader en de plannen die - in aanvulling op de planregeling - bepalend zullen zijn voor de wijze waarop het projectgebied in de komende jaren wordt bebouwd en ingericht. Dit hoofdstuk bevat de waterparagraaf en een overzicht van de overige milieukundige en ruimtelijke randvoorwaarden waarmee rekening gehouden moet worden bij het bouwen, de inrichting en het beheer van het gebied.

In het recente verleden zijn ten behoeve van het bestemmingsplan de vereiste onderzoeken verricht. De resultaten van deze onderzoeken kunnen gebruikt worden voor het projectbesluit.