direct naar inhoud van 4.2 Bodemkwaliteit
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

4.2 Bodemkwaliteit

Uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de beoogde functie, te weten wonen. Daarom is in november 2005 een verkennend bodemonderzoek verricht in het projectgebied. Het betreffende rapport is als bijlage aan dit bestemmingsplan toegevoegd.

De resultaten van onderzoek, dat verricht is voor deellocatie C (ter plaatse van rioleringsputten aan de voorzijde van het gemeentehuis) tonen aan dat deze deellocatie niet geschikt is voor elk toekomstig gebruik. Bij een mogelijke herinrichting dient rekening te worden gehouden met het vrijkomen van een geringe hoeveelheid sterk verontreinigde grond.

Voor de overige deellocaties vormt de kwaliteit van de bodem op basis van de resultaten van bijgaand onderzoek geen belemmering voor de geplande functiewijziging van het terrein voor wonen.

De algemene conclusie van het bodemonderzoek kan als volgt worden samengevat: de aangetroffen concentraties leveren geen milieuhygiƫnische risico's op voor de gebruikers of voor het milieu.

Een kopie van het onderzoek is als bijlage toegevoegd bij dit projectbesluit.