direct naar inhoud van 4.6 Hinder bedrijven omgeving
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

4.6 Hinder bedrijven omgeving

In en nabij het projectgebied liggen geen bedrijven die op basis van de planologisch-juridische situatie en op basis van de vergunde situatie ex Wet milieubeheer een belemmering kunnen vormen voor de bouw van de geplande woningen. Evenmin worden bestaande bedrijven buiten het projectgebied ten gevolge van de nieuwe woningen beperkt in hun bedrijfsvoering.