direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid

Het plan zal door een projectontwikkelaar worden gerealiseerd. De kosten van de planrealisatie maken deel uit van de planexploitatie en worden volledig door de projectontwikkelaar gefinancierd. De uitvoeringskosten zullen gedekt worden uit de opbrengsten van de verkoop van de toekomstige woningen.


Ten aanzien van de kosten van uitvoering kan een nader onderscheid worden gemaakt in de kosten die verbonden zijn aan ontwikkeling (kosten van de adviseurs, leges e.d.) en het bouwen van het onroerende goed en de inrichting van het terrein.

De gemeente participeert niet in de planexploitatie. Wel heeft de gemeente zich vergewist van de planeconomische uitvoerbaarheid.

Op basis van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening kan een exploitatieplan worden vastgesteld.

Het vaststellen van een exploitatieplan is niet noodzakelijk als verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins verzekerd is. Hiervan is in dit geval sprake. Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst gesloten.