direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Conclusie
Plan: Kerkwijk, raadhuislocatie 2010
Status: vastgesteld
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.KWKPB20100003-VS01

Hoofdstuk 7 Conclusie

Overwegende dat:

  • Het project in strijd is met het bestemmingsplan "Kerkwijk-dorp" van de gemeente Zaltbommel;
  • Het project past binnen de vigerende beleidskaders van het Rijk, de provincie en de gemeente;
  • Het project goed inpasbaar is in de omgeving en geen onaanvaardbare nadelige ruimtelijke of milieuhygiĆ«nische effecten met zich meebrengt;
  • De economische uitvoerbaarheid van het project gewaarborgd is.


Wordt geconcludeerd dat:

de realisatie van het project voor de raadhuislocatie in Kerkwijk vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is.