direct naar inhoud van Artikel 6 Algemene afwijkingsregels
Plan: Nederhemert, Molenpad 1
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.NHNBP20100011-OW01

Artikel 6 Algemene afwijkingsregels

6.1 Omgevingsvergunning maatvoering

Het bevoegd gezag kan, voorzover niet reeds op grond van een andere bepaling van dit plan een omgevingsvergunning kan worden verleend, afwijken van de in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, mits hierdoor geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefklimaat.