Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 het peil

in of op het water: voor drijvende bouwwerken of objecten het op dat moment aanwezige waterpeil;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld (kade);

2.2 steigerniveau

de hoogte vanaf de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld (het peil) tot aan de bovenkant van de steiger.