Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel heeft op 23 april 2009 het bestemmingsplan "partiële herziening Waalbandijk -Oost en -Centrum" vastgesteld. Het bestemmingsplan is bedoeld om de planologische-juridische basis te bieden voor de realisering van een permanente ligplaats voor een rondvaartboot. 
 
Het bestemmingsplan "partiële herziening Waalbandijk -Oost en -Centrum" is in rechte aangevochten bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op 20 januari 2010 heeft de Raad van State het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad vernietigd. Hiermee moet het bestemmingsplan opnieuw in procedure gebracht worden. In het nieuw op te stellen bestemmingsplan moet antwoord gegeven worden op de vernietigingsgronden van de Raad van State. Met onderhavig bestemmingsplan wordt hieraan uitvoering gegeven.