Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

1.2 Procedure bestemmingsplan

Vanaf 1 juli 2008 is de Wro (Wet ruimtelijke ordening) van kracht. Een gevolg van deze wet is dat in principe alleen medewerking aan de ontwikkelingen verleend kan worden door middel van een bestemmingsplanprocedure. De gemeente heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het plan door middel van een bestemmingsplan. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken wordt een bestemmingsplanprocedure gevolgd in het kader van de Wro.