Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

2.1 Huidige situatie

Het plangebied is gelegen ten noordwesten van de kern Zaltbommel en heeft betrekking op het oostelijke gedeelte van de haven tussen de Veerweg en de Molenwal, kadastraal bekend gemeente Zaltbommel, sectie A, nummer 3906. Afbeelding 1 toont de ligging van het plangebied.
 
Afbeelding 1: ligging plangebied
 
In de omgeving van het plangebied bevinden zich woningen aan de Veerweg en de Molenwal. De ligplaats voor de rondvaartboot is daarnaast ook al aanwezig, maar is niet bestemd ten behoeve van een rondvaartboot.
             
Op dit moment wordt de haven beperkt gebruikt. In ieder geval wordt de haven niet gebruikt, zoals van een haven behorend bij een historische binnenstad verwacht mag worden. Om de verlevendiging van de haven te stimuleren is het idee vanuit de gemeente geopperd om een ligplaats voor een rondvaartboot in de haven te realiseren. Op 26 mei 2005 is vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO verleend ten behoeve van de aanleg van steigers en meerpalen in het havengebied. Een op de vrijstelling betrekking hebbende bouwvergunning is verleend op 28 juli 2005. Deze bouwvergunning heeft als basis gediend voor de thans aanwezige steigerwerken en meerpalen in het plangebied.