Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Zaltbommel, Rondvaartboot
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0297.ZBMBP20110003-VS01

4.6 (Water)bodem

In het kader van de bestemmingsplanprocedure dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de (water)bodem in het plangebied in overeenstemming is met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet Bodembescherming (2009). De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie.Middels dit onderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen. Een bodemonderzoek is gericht op bodembedreigende stoffen.
 
Conclusie
In onderhavig geval is er geen relatie aanwezig tussen de nieuwe functie (ligplaats rondvaartboot) en de (water)bodem. De kwaliteit van de (water)bodem heeft derhalve geen nadelige gevolgen voor de nieuwe functie. En bodemonderzoek is daarom niet noodzakelijk.