direct naar inhoud van Artikel 3 Water
Plan: Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.ZLMBP20110004-OW01

Artikel 3 Water

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor water en de ontsluiting van aanliggende percelen met de bijbehorende voorzieningen, zoals overkluizingen, bruggen, duikers, bermen, paden, beschoeiingen e.d.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze bestemming met een hoogte van maximaal 4 m.