direct naar inhoud van Artikel 3 Water
Plan: Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0297.ZLMBP20110004-VS01

Artikel 3 Water

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor water en de ontsluiting van aanliggende percelen met de bijbehorende voorzieningen, zoals overkluizingen, bruggen, duikers, bermen, paden, beschoeiingen e.d.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde die ten dienste staan van deze bestemming met een hoogte van maximaal 4 m.